Als u gaat verhuizen binnen of naar Texel heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Op www.texel.nl/huisvestingsverordening leest u voor welke woningen de vergunning verplicht is en hoe u deze aanvraagt. 

Inleiding

Met dit formulier geeft u uw verhuizing binnen Nederland door bij de gemeente waar u naartoe verhuist. Geeft u voor iemand anders een verhuizing door? Dan hebt u een ondertekende toestemming nodig (machtiging).

Starten